მთავარიდიაფრაგმული მრიცხველებიABSOLUTE ENCODER AE2

ABSOLUTE ENCODER AE2

დანიშნულება და გამოყენების სფერო: აბსოლუტური კოდური გადამწოდის მაჩვენებელი/ინდექსი მემბრანული გაზის მრიცხველებისათვის შედგება მექანიკური აღრიცხვის მაჩვენებლისაგან, რომელშიც 7 ინდივიდუალური ციფრული როლერი ოპტოელექტრონულად სკანირდება და ხდება ჩვენების აღება. შემდეგ ციფრული ინტერფეისს მეშვეობით მონაცემები უწყვეტად გადაეცემა როგორც მონაცემთა სიტყვა/ინფორმაციული სიტყვა მასთან მიერთებულ საკომუნიკაციო მოდულებს , რაც იძლევა იმპულსის ტრადიციულ/ჩვეულ გადაცემასთან შედარებით, მონაცემების უწყვეტი გადაცემის გარანტიას. აბსოლუტური კოდური გადამწოდის АЕ2 "ძირითადი ვერსია” შეიძლება მოდერნიზებული იყოს საკაბელო ან უკაბელო კავშირით ქსელში მონტაჟის შემდეგაც.

პროდუქტის აღწერილობა

პროდუქტის აღწერილობა

ტიპი: დიაფრაგმული მრიცხველები

მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია