მთავარიელექტრონული კორექტორებიEK-220

EK-220

მოცულობის კორექციასა და მონაცემების რეგისტრაციასთან ერთად, EK220 გაზის ელექტრონული კორექტორი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სხვადასხვა სხვადასხვა მონაცემების მოქნილი ჩაწერისთვის და მოდემთან ან RTU (დისტანციურ გადამწოდთან) კავშირში სადგურის მონიტორინგისათვის. მოცულობის კორექტორს ოფციურად/არჩევით შეიძლება დაუკავშირდეს გარე წნევის მეორე სენსორი, რომელიც საშუალებას აძლევს მას ჩაწეროს ბუნებრივი აირის საზომი სისტემის წნევა შესასვლელზე ან გამოსასვლელზე, ან აწარმოოს მისი ზღვრული სიდიდეების მონიტორინგი.

პროდუქტის აღწერილობა

პროდუქტის აღწერილობა

ტიპი: ელექტრონული კორექტორები

მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია

მსგავსი პროდუქტები

იხილეთ ყველა