მთავარიტურბინული მრიცხველებიABSOLUTE ENCODER MI-2

ABSOLUTE ENCODER MI-2

აბსოლუტური კოდური გადამწოდის მაჩვენებელი/ინდექსი MI-2 ტურნიბული გაზის მრიცხველებისათვის SM-RI-X და SM-RI-2 შედგება მექანიკური მაჩვენებლისგან, რომელშიც ყოველი ინდივიდუალური ციფრული როლერი ოპტოელექტრონულად სკანირდება და ხდება ჩვენების აღება. შემდეგ ციფრული ინტერფაისის საშუალებით მონაცემები უწყვეტად გადაეცემა, როგორც მონაცემთა სიტყვა/ინფორმაციული სიტყვა მასთან მიერთებულ მოწყობილობას (მაგ. მოცულობის კორექტორს) და ამგვარად იძლევა იმპულსების ტრადიციულ, ჩვეულ გადაცემასთან შედარებით მონაცემების უწყვეტად გადაცემის გარანტიას.

პროდუქტის აღწერილობა

პროდუქტის აღწერილობა

მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია