მთავარიტურბინული მრიცხველებიABSOLUTE ENCODER S1

ABSOLUTE ENCODER S1

აბსოლუტური კოდური გადამწოდი S1 / Absolute ENCODER S1 აბსოლუტური კოდური გადამწოდის მაჩვენებელი/ინდექსი S1, გაზის TRZ2-ის ტიპის ტურნიბული მრიცხველებისათვის, შედგება მექანიკური მაჩვენებლისგან, რომელშიც ყოველი ინდივიდუალური ციფრული როლერი ოპტოელექტრონულად სკანირდება და ხდება ჩვენების აღება. შემდეგ ციფრული ინტერფაისის საშუალებით მონაცემები უწყვეტად გადაეცემა, როგორც მონაცემთა სიტყვა/ინფორმაციული სიტყვა მასთან მიერთებულ მოწყობილობას (მაგ. მოცულობის კორექტორს) და ამგვარად იძლევა იმპულსების ტრადიციულ, ჩვეულ გადაცემასთან შედარებით მონაცემების უწყვეტად გადაცემის გარანტიას.

პროდუქტის აღწერილობა

პროდუქტის აღწერილობა

მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია