მთავარიროტაციული მრიცხველებიABSOLUTE ENCODER S1D

ABSOLUTE ENCODER S1D

აბსოლუტური კოდური გადამწოდი S1D / Absolute ENCODER S1D აბსოლუტური კოდური გადამწოდის მაჩვენებელი/ინდექსი S1D ტურნიბული გაზის მრიცხველებისათვის RVG, IRM-1 და IRM-3 DUO შედგება მექანიკური მაჩვენებლისაგან, რომელშიც ყოველი ინდივიდუალური ციფრული როლერი ოპტოელექტრონულად სკანირდება და ხდება ჩვენების აღება. შემდეგ ციფრული ინტერფაისის საშუალებით მონაცემები უწყვეტად გადაეცემა, როგორც მონაცემთა სიტყვა/ინფორმაციული სიტყვა მასთან მიერთებულ მოწყობილობას (მაგ. მოცულობის კორექტორს) და ამგვარად იძლევა იმპულსების ტრადიციულ, ჩვეულ გადაცემასთან შედარებით მონაცემების უწყვეტად გადაცემის გარანტიას.

პროდუქტის აღწერილობა

პროდუქტის აღწერილობა

მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია

მსგავსი პროდუქტები

იხილეთ ყველა