მთავარიდიაფრაგმული მრიცხველებიCHEKKER

CHEKKER

დანიშნულება და გამოყენების სფერო: მაჩვენებელი/ინდექსი მემბრანული გაზის მრიცხველებისათვის CHEKKER – ეს არის დაპატენტებული მრიცხველი, რომელიც ქმნის ორციფრულ საკონტროლო რიცხვს თავის მაჩვენებელში. რიცხვი შექმნილია მექანიკურად და სისტემა არ ითხოვს ექსპლუატაციას. საკონტროლო რიცხვი კოდირებულია. როდესაც ხდება მრიცხველიდან ჩვენების აღება, რეგისტრირდება საკონტროლო რიცხვიც და პროგრამული მოდულის მეშვეობით რიცხვი საშუალებას აძლევს მომხმარებელს შეამოწმოს სწორია თუ არა მრიცხველის ჩვენება.

პროდუქტის აღწერილობა

პროდუქტის აღწერილობა

ტიპი: დიაფრაგმული მრიცხველები

მწარმოებელი ქვეყანა: გერმანია